vrijdag 7 maart 2008

Hope 2

Hope has two daughters:
Anger and Courage.
Anger with the way things are
And Courage to change them

(augustinus)Onrecht, onderdrukking, misbruik, ongelijkheid.
Als dat geen woede meer oproept ben ik waarschijnlijk veel te veel met mezelf bezig, of voel ik de angst voor de stappen die ik zou moeten nemen als reactie op mijn woede. Ik stop de woede weg om de consequenties tegen te gaan.
Wanneer de moed er is om woede om te zetten in daden ontstaat Hoop. Dan is er licht in een donkere omgeving van onrecht. Ontstaat er hoop in de levens van mensen die vast zitten in een web va onrecht en/of leugens.

Ben ik bereid om te leiden, om op te komen voor onrecht? Spannende vraag, waarbij een snel antwoord niet op zijn plaats is.
Jezus was bereid totaal kapot te gaan, om het onrecht voorgoed te vernietigen. Bij de kracht van Gods Geest.
Jezus' Geest is voor beschikbaar door het geloof dat Jezus woede van God heeft gedragen voor mijn onrechtvaardigheid.

Hoop vanuit het Koninkrijk van God, door de kracht van God, door de gelovigen heen.

Geen opmerkingen: